Mia Kurs

Kurs İçeriği

1.GÜN MIA BASIC

ŞEFFAF PLAKLARI PRENSİPLERİ

 • Şeffaf plakların braketlerle karşılaştırılması
 • Şeffaf plakların avantajları ve avantajların temelleri
 • Muayene ve vaka seçim kriterleri
 • Muayenede dikkat edilecekler noktalar & yardımcı araçların kullanılması
 • Clincheck nedir? Ne değildir?

ŞEFFAF PLAKLARDA TEDAVİ PLANLAMA

 • Planlamada ataşmanların önemi
 • Hangi ataşman nerede & ne zaman & planlanması
 • Ataşmanların planlanmasında tips & tricks
 • Clincheckte ataşmanların planlanması & dizaynı & yerleştirilmesi
 • Planlamada IPR önemi 
 • IPR nedeni & tedavinin hangi aşamasında?
 • IPR planlamasında tips & tricks
 • Buton & hook planlanması hangisi & ne zaman & etkileri
 • Pontik hangisi & ne zaman & uygulanması
 • Teknisyenlerle iletişim dili
 • Teknisyenlerle iletişimde detaylandırma nasıl & neden
 • Planlamada tips & tricks

ŞEFFAF PLAKLARDA UYGULAMA

 • Ataşmanların uygulama hazırlığı 
 • Ataşman uygulamadaki gerekli malzemeler & ihtiyaç duyulan yardımcı araçlar
 • Ataşmanların uygulaması
 • IPR uygulamada kullanılan araçlar 
 • Fazla & yetersiz & fake & planlanmamış IPR 
 • IPR uygulama protokolü 
 • Tedavide chewienin önemi ve chewie protokolü 
 • Chewie hangi durumda uygulanmalı & uygulanmamalı?
 • Şeffaf plaklarda dikkat edilecekler listesi 
 • Plakların değişim süreleri & hangi durumlarda nasıl?
 • Ara kontrol seanslarında dikkat edilecek noktalar
 • Online ara kontroller nasıl & dikkat edilecek noktalar
 • Refinement plaklarını beklerken yapılacaklar

TRANSVERSAL ARK DİZAYNI

 • Parabolik ark nasıl & neden
 • Üst ark dişlerinde hareketlerin detaylandırılması
 • Alt ark dişlerinde hareketlerin detaylandırılması
 • Bukkal kök torku, lingual kök torku ne zaman & ne kadar
 • Proklinasyon & protrüzyon farkı ve uygulanması
 • Ark ekspansiyonu nasıl & sınırı
 • Transversal ark dizaynında zamanlama & sekanslama & ataşman seçimi
 • Transversal ark dizaynı vakalar

2.GÜN MIA ADVANCED

1. GÜN ÖZETİ

ROTASYON

 • Rotasyon saf & menteşe farkı öngörülebilirliği 
 • Menteşe rotasyon hareketini detaylandırma
 • Rotasyonda sekanslama ve ataşman seçimi
 • Rotasyonda hatalar & teknisyen ile iletişim
 • Rotasyon vakalar

MOLAR UPRIGHT

 • Molar upright 1 & 2 diş hareketini detaylandırma
 • Molar upright sekanslama & ataşman seçimi & semi pontik
 • Molar upright hatalar & teknisyen ile iletişim
 • Molar upright vakalar

ANTERIOR & POSTERIOR CROSSBITE

 • Anterior crossbite hareketini detaylandırma
 • Anterior crossbiteta proklinasyon & protrüzyon & bukkal kök torku
 • Anterior crossbite sekanslama & ataşman seçimi
 • Anterior crossbiteta hatalar & teknisyen ile iletişim
 • Anterior crossbite vakalar
 • Posterior crossbite hareketini detaylandırma
 • Posterior crossbite sekanslama & ataşman seçimi
 • Posterior crossbite hatalar & teknisyen iletişim
 • Posterior crossbite vakalar

DİSTALİZASYON

 • Üst & alt distalizasyonda hareketlerin detaylandırılması
 • Üst & alt distalizasyonda lingual kök torku ne zaman & neden & ne kadar?
 • Üst & alt distalizasyon sekanslama & zamanlama
 • Üst & alt distalizasyon ataşman seçimi
 • Üst & alt distalizasyon elastik hangisi & ne zaman & nereden nereye?
 • Üst & alt distalizasyon vakalar
 • Elastik ile sınıf 2 düzeltimi hareketini detaylandırma & yan etkileri & çözümleri
 • Elastik ile sınıf 2 düzeltimi vakalar
 • Distalizasyon tips & tricks

DEEPBITE

 • Deepbite çözümleri; üst intrüzyon & alt intrüzyon
 • Üst & alt intrüzyon çeşitleri
 • Deepbiteda hareketlerin detaylandırılması
 • Deepbite sekanslama & zamanlama
 • Deepbiteda ataşman seçimi
 • Deepbite hatalar
 • Deepbite vakalar
 • Deepbite tips & tricks

MEZİALİZASYON

 • Üst & alt mezializasyonda anterior & posterior diş hareketleri
 • Üst & alt mezializasyonda lingual kök torku ne zaman & neden & ne kadar?
 • Üst & alt mezializasyon sekanslama & zamanlama
 • Üst & alt mezializasyonda ataşman seçimi
 • Üst & alt mezializasyonda elastik hangisi & ne zaman & nereden nereye?
 • Üst & alt mezializasyonda hatalar
 • Üst & alt mezializasyonda vakalar

3. GÜN MIA ADVANCED

2. GÜN ÖZETİ

MANDİBULAR ADVANCEMENT

 • MA zamanlaması & etkisi
 • MA avantajları
 • MA’de high angle & low angle
 • MA fazları hareketlerin detaylandırılması